top of page
Odnosi

Bilateralni ekonomski odnosi Francuske i Bosne i Hercegovine

group-of-businesspeople-attending-a-seminar-2022-03-08-01-34-15-utc.jpg

Mjesto Francuske među trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine je skromno. Sa 1,9%  udjela u bosansko-hercegovackom uvozu i 2,3 % udjela u BiH izvozu u 2021. godini, Francuska je tek 13. dobavljač i 11. kupac Bosne i Hercegovine. Međutim, razmjena sa Francuskom je sigurno veća  zbog prodaje  francuskih  proizvoda iz podružnica osnovanih u regionu. 

 

Oporavak nakon zdravstvene krize doveo je do povećanja bilateralne trgovine u odnosu na 2020. godinu.  Trgovinska razmjena između dvije zemlje  iznosila je 249,29 miliona eura u 2021. godini, a dijelom se sastoji od robe koja se izvezla u Bosnu i Hercegovinu radi dorade a zatim ponovo uvezla u Francusku. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, obim trgovinske razmjene izmedju Francuske i BiH  je veći i iznosi 303,24 miliona eura.

 

Izvoz Francuske u BiH je porastao u 2021. godini, dostigavši, prema podacima dostavljenim iz  francuske carinske sluzbe, 80,33 miliona eura (+18,02 % na godisnjoj razini). Prema podacima Agencije za statistiku BiH, francuski izvoz u Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je  duplo veci i dostigao je 216,96 miliona eura, što je povecanje od 27,6% u odnosu na prethodnu godinu. Francuski uvoz iz Bosne i Hercegovine je u porastu  (+18,77%) u 2021. godini, što je doprinijelo povećanju francuskog  trgovinskog deficita.

 

Francuska je na 23. mjestu po visini stranih direktnih investicija u BiH u iznosu  od  33,6 miliona KM (tj. 17,18 miliona eura), što predstavlja povećanje od 57,61% u odnosu na 2019. Potencijal za povecanje francuskih investicija se zasniva na poboljsanju poslovne klime za investitore , razvoja francusko-bosanskog poslovnog udruzenja i buducoj realizaciji dugo ocekivanog prisustva Francuske razvojne agencije (AFD) - a u zemlji ciji je sporazum u finalnoj fazi izrade.

.

bottom of page